Bij industriële projecten ligt de nadruk voor Beveco vaak op veiligheid en beveiliging. Afhankelijk van de wensen kunnen we hiervoor tal van oplossingen bieden.

Veiligheid

Industriële activiteiten zullen altijd risico’s met zich meebrengen. Het is daarom van groot belang dat de risico’s goed in kaart zijn gebracht en dat adequate opvolgingsmaatregelen worden genomen. Regelmatig is in het nieuws dat bedrijven steken laten vallen bij het beoordelen en beheersen van noodsituaties. Een managementsysteem kan hierbij een handig hulpmiddel zijn dat de responsetijd verkort en de slagkracht verbetert.

Aanvalsplannen voor calamiteiten

Door vooraf aanvalsplannen te definiëren voor diverse calamiteiten kan de opvolging snel en efficiënt plaatsvinden. Een Brand Management Systeem (BMS) zorgt voor overzichtelijke bediening en beheer van brand, sprinkler, ontruiming, DECT en Personen Zoek Installatie (PZI).Tevens kan geautomatiseerd aansturing van de Bedrijfshulpverlening (BHV) en bedrijfsbrandweer plaatsvinden. Afhankelijk van waar gevaarlijke stoffen opgeslagen zijn en op basis van de windrichting kunnen automatisch aanrijroutes voor de (bedrijfs)brandweer gepresenteerd worden.

Beveiliging en het toegangsproces

Omdat ongewenste aanwezigheid van personen de continuïteit kan verstoren, zijn vaak camerasystemen, radar-, grond- of hekwerkdetectie aanwezig. Dergelijke systemen kunnen gekoppeld worden aan een Security Management Systeem (SMS). Tevens kunnen zaken die onderdeel zijn van het toegangsproces zoals poorten, deuren, slagbomen aangevuld met camerabeelden en intercomoproepen opgenomen worden in het SMS. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk systeem waarop alle installaties eenvoudig kunnen worden bediend.

Wie zijn op het terrein aanwezig en waar

Op het terrein zijn niet alleen eigen medewerkers aanwezig maar ook bezoekers en onderaannemers. Registratie van de aanwezigen is vaak in verschillende systemen opgeslagen en niet altijd even makkelijk op te roepen bij calamiteiten. Een goed managementsysteem kan hier ondersteuning bieden. Tevens kunnen systemen met locatiebepaling gekoppeld worden of kan bij centrale verzamelpunten gekeken worden of er nog personen op de ontruimde locatie aanwezig zijn.

Case: CMS bij Suiker Unie biedt meer mogelijkheden voor integratie

Met het centraal managementsysteem (CMS) heeft Suiker Unie in Dinteloord de beschikking gekregen over ongekende mogelijkheden. De eerste stap was de integratie van het brandmeldsysteem. Inmiddels zijn ook de camerabesturing (CCTV) en de aansturing van EHBO’ers bij incidenten erin opgenomen.
Besturingsdeskundige Jan van Merrienboer wil het systeem mogelijk verder geschikt maken voor andere toepassingen. Hij denkt aan de toegangsregistratie, het centrale verwarmingssysteem, de klimaatbeheersing en het systeem van rioolpompen. “Op deze manier krijg je ook beter inzicht in wat er op de locatie gebeurt. Een enorm voordeel is natuurlijk dat de portier alles via één beeldscherm op eenvoudige wijze kan regelen, zonder dat hij verstand hoeft te hebben van de onderliggende systemen. Eventuele incidenten kunnen we nu nog sneller en beter opvolgen.”

Het niet meer naar behoren functioneren van het bestaande brandmeldsysteem was voor Suiker Unie aanleiding om tot vervanging over te gaan. Er waren regelmatig storingen en valse alarmmeldingen. “Het bood ons de mogelijkheid over te stappen op een moderner en geïntegreerd systeem”, maakt Van Merrienboer duidelijk. “Het oude systeem gaf grof aan waar de brandhaard zich bevond. Met het CMS weten we exact waar het probleem zit en wat de acties zijn die moeten worden ondernomen. Indien nodig kunnen onze eigen brandweerlieden met het systeem automatisch per SMS worden opgeroepen. De portier regelt dat vanuit de loge via een beeldscherm.”

Duidelijkheid
Van Merrienboer vindt het belangrijk dat bij een brandmelding meteen duidelijk is wat er aan de hand is. Dat inzicht was voorheen onvoldoende aanwezig. “Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten of er naast de mogelijke brandhaard chemicaliën liggen opgeslagen of dat er een schakelruimte in de buurt is. Dergelijke informatie is bijzonder relevant voor de te nemen maatregelen. Het CMS geeft het alarm door aan de portier die via het beeldscherm een te volgen procedure in beeld krijgt en hierop kan sturen. Hij hoeft geen handboeken meer door te bladeren om erachter te komen wat er van hem wordt verwacht.” Het eventueel alarmeren van de interne brandweer gebeurt met een eenvoudige muisklik. Het systeem geeft automatisch SMS-boodschappen door naar de mobiele telefoons van de brandweerlieden. “Het mooie van het systeem is dat de portier meteen een melding terug krijgt van welke mobieltjes op dat moment in de lucht waren, zodat hij weet hoeveel brandweerlieden de boodschap hebben ontvangen.” In de brandweerloods heeft het systeem ondertussen via een altijd online staande printer de noodzakelijke informatie voor de brandweer gegenereerd. Waar de brand is, wat de omstandigheden daar zijn, of er bijvoorbeeld een chemicaliënopslag is en welke dat dan zijn, wat de windrichting is en waar de brandkranen zich bevinden. “Het is een geweldig mooi systeem”, vindt Van Merrienboer. “We hebben het nu beter in de hand en we zijn in staat om sneller en adequater te reageren.”

Beeldcontact
” Niet alleen het brandmeldsysteem is in het centraal managementsysteem ondergebracht. Het CCTV-systeem op het terrein is eveneens aangesloten op het CMS. Simpel en overzichtelijk en de portier hoeft er nauwelijks moeite voor te doen.” Van Merrienboer zag nog een mogelijkheid om gebruik te maken van het CMS. “We werken met vier ploegen en een dagdienst. Elke ploeg heeft zijn eigen EHBO’ers. De vraag bij een incident is welke EHBO’ers op het terrein aanwezig zijn. Dat staat natuurlijk op papier, maar een portier moet daar dan weer naar op zoek. Het systeem geeft de keuze voor oproep EHBO’ers van de ploeg die op dat moment aan het werk is. Met de keuze van de portier worden ze via SMS-berichten gewaarschuwd.”

Van Merrienboer denkt al weer aan een volgende stap. Het oproepen van EHBO’ers kan volgens hem nog efficiënter worden geregeld. “We denken eraan om het toegangscontrolesysteem verder te verbeteren. Aan onze werknemers kunnen in het systeem de specialisaties worden gekoppeld. Bijvoorbeeld of het een brandweerman of een EHBO’er is. De portier zou dan alleen het knopje van de EHBO hoeven in te drukken en het systeem stuurt de EHBO’ers die op dat moment aan het werk zijn een SMS-bericht. Daarmee voorkom je tegelijk dat mensen die met een collega van een andere ploeg hebben geruild, thuis een SMS’je ontvangen.” In de beleving van de besturingsdeskundige van Suiker Unie biedt het centraal managementsysteem meer mogelijkheden voor een verdere integratie en automatisering. “Maar”, voegt hij er direct aan toe, “het moet wel functioneel zijn en een duidelijke meerwaarde hebben.”

Referenties

Enkele industrie referenties:

  • Trespa Weert
  • Heineken te Zoeterwoude
  • DOW te Terneuzen
  • Suiker Unie te Dinteloord
  • E-on Maasvlakte
  • Waterbedrijf Evides, diverse locaties
  • Rockwool te Roermond
  • Panalytical te Eindhoven
Meer referenties vindt u op onze referentie-pagina.