In Nederland is ieder kind verplicht om naar school te gaan van het 5e tot het 18e levensjaar. Dit houdt in dat ieder kind minimaal dertien jaar in de schoolbanken doorbrengt. Hier is het doorleren op een hogeschool of universiteit niet meegenomen. Om tot goede prestaties te komen en geconcentreerd te blijven zijn klimaat en verlichting van essentieel belang.

Ventilatie

In veel scholen en kinderopvangcentra is de ventilatie niet toereikend. Het gevolg is dat de lucht niet schoon is en allerlei geurtjes, ziektekiemen en fijn stof bevat. Uit onderzoek is gebleken dat in 80% van de schoollokalen de gemeten CO2 waarde 3 tot 4 maal boven de gezondheidskundige grenswaarde ligt. Daarnaast is de temperatuur in de zomermaanden vaak te hoog, terwijl in de winter de luchtkwaliteit onvoldoende is doordat ramen en deuren gesloten blijven.

Het is dan ook geen verrassing dat leerprestaties te lijden hebben onder deze omstandigheden en dat de kans op ziekteverzuim is vergroot.

Regeltechniek

Door te regelen op basis van CO2 in de ruimte kan een goede ventilatie worden verkregen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de aanwezige luchtbehandeling en afzuiginstallaties. Door de toepassing van naverwarmers of nakoelers kan per lokaal worden nageregeld. Op deze wijze kan zowel zomers als ’s winters een optimaal klimaat worden verkregen zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke ventilatie.

Verlichting

Het licht is een belangrijke factor voor onze prestaties. Denk maar eens aan de energie die zonlicht ons kan geven of hoe we ons kunnen voelen op een regenachtige en grauwe dag. Verlichting kan helpen de energie en concentratie op peil te houden gedurende de dag. Dit kan onder ander door middel van dynamische verlichting. De verlichting past zich gedurende de dag aan om het ritme van het daglicht te benaderen. Door toepassing van multisensoren kan de verlichting niet alleen aan/uit schakelen op basis van aanwezigheid, maar ook dimmen of juist feller gaan branden door de lichtmeting in de sensor. Om deze verlichting te regelen zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan de verlichting geregeld worden via de ruimteregelaars (onder andere in combinatie met klimaat) of via het DALI protocol. DALI is een communicatieprotocol waarbij via een busverbinding de verlichting kan worden geregeld. Hiervoor is geen aparte regelaar noodzakelijk. Door de combinatie van CentraLine AX en het Niagara AX Framework kan de verlichting in de regelaar worden geïntegreerd.

Referenties

Enkele onderwijs referenties:

  • Hogeschool Zeeland te Vlissingen
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Bredeschool Etten-Leur, meerdere locaties
  • Rijn IJssel, diverse locaties in Arnhem
Meer referenties vindt u op onze referentie-pagina.