De overheid bezit veel gebouwen met verschillende functies. Denk hierbij maar aan gemeenten, ministeries, rechtbanken, politiebureaus en bibliotheken. Veel van deze gebouwen dienen vrij toegankelijk te zijn, terwijl andere dienen te voldoen aan strenge veiligheidseisen. Tevens speelt het energieverbruik en met name energiebesparing hier een grote rol.

Flexibiliteit

Overheidskantoren kenmerken zich door de grote flexibiliteit. Regelmatig vinden er verschuivingen en verhuizingen plaats. Ook heeft de overheid forse bezuinigingen ten doel gesteld. Onder andere moet er flink worden bezuinigd op de eigen organisatie. Het nieuwe werken of flexibel werken is hiervan een maatregel. Dit houdt in dat kantoren minder bezetting zullen hebben. Om het energieverbruik hierop af te stemmen, heeft Beveco oplossingen waarbij energie- en exploitatiekosten worden bespaard zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Door middel van de vrij programmeerbare ruimteregelaars van Trend en CentraLine AX kunnen kantoren, kantoortuinen, vergaderruimten en dergelijk zeer flexibel worden geregeld. Door de toepassing van aanwezigheidsdetectie in de ruimten wordt voorkomen dat er onnodig wordt verwarmd, gekoeld of verlichting brandt. Indien na een instelbare tijd geen aanwezigheid is gedetecteerd, zal de installatie teruggaan naar een stand-by situatie.

Door de vrije indeelbaarheid van de regelaars kan bij interne verhuizingen de regeling worden aangepast door middel van het beheersysteem. Indien er een wand wordt verplaatst, is het niet noodzakelijk dat er boven het plafond werkzaamheden aan de installatie worden gedaan. Via het beheersysteem kunnen regelingen eenvoudig worden aangepast en met een muisklik worden aangepast aan de nieuwe indeling.

Veiligheid

Veiligheid speelt net als bij andere instellingen ook bij de overheid een grote rol. Niet alleen gaat het hierbij om brand- en inbraakbeveiliging. Ook het buiten houden van ongewenste personen speelt een belangrijke rol. Denk hierbij maar aan toegangscontrole, camerabewaking en intercom. Dergelijke systemen kunnen gekoppeld worden aan een Security Management Systeem (SMS). Tevens kunnen zaken die onderdeel zijn van het toegangsproces zoals poorten, deuren en slagbomen worden opgenomen in het SMS, aangevuld met camerabeelden en intercomoproepen. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk systeem waarmee alle installaties eenvoudig kunnen worden bediend.

Referenties

Enkele overheid referenties:

  • Douanekantoor Rotterdam
  • Stadskantoor Etten-Leur
  • Stadskantoor Oudenbosch
  • Stadskantoor Pijnacker
  • Stadskantoor Hoorn
  • Min. Verkeer & Waterstaat
Meer referenties vindt u op onze referentie-pagina.