Een groot gedeelte van onze vrije tijd besteden we aan sport en recreatie. Daarnaast maken sport en recreatie een belangrijk deel uit van het onderwijs. Om tot een optimale prestatie te komen of om zo goed mogelijk te ontspannen, dient het klimaat optimaal te worden geregeld. Uiteraard speelt het energieverbruik hier een belangrijke rol.

Verlichting

Een sporthal biedt vaak ruimte voor diverse sporten. Elk van deze sporten heeft een eigen speelveld en eisen en wensen met betrekking tot de verlichting. Zo gelden voor voetbal andere eisen dan voor volleybal of badminton. Door de toepassing van een lichtregelsysteem kan dit automatisch worden ingesteld. Via de grafische bedieninterface kunnen standaard scènes worden gemaakt voor de verlichting. Zo is het mogelijk om bij aanvang van de activiteit de betreffende sport op het beeldplaatje aan te klikken waarna de verlichting zich automatisch aanpast naar de ingestelde waarden. Dit kan zowel voor trainingen als voor wedstrijden. Door de verlichtingsinstallatie uit te rusten met lichtmeetsensoren kan een daglichtafhankelijke regeling worden gecreëerd. Afhankelijk van de gemeten en gewenste waarde zal de verlichting worden gedimd of juist feller gaan branden. Niet alleen wordt er op deze wijze een optimaal comfort verkregen, ook levert dit een energiebesparing op.

Bezetting

De accommodaties voor sport en recreatie zijn vaak niet constant bezet. Ook wordt de accommodatie door verschillende groepen gebruikt. Elke groep heeft zijn eigen wensen. Door de toepassing van een regelsysteem kan hieraan invulling worden gegeven. De vrij programmeerbare regelaars van Beveco stellen u in staat om door middel van een klokprogramma (een soort kalender) de installatie te programmeren. Hiermee kan worden voorkomen dat de installatie onnodig gaat verwarmen, koelen of ventileren. Dit proces kan ook automatisch verlopen indien er wordt gekozen voor een toegangscontrolesysteem. Niet alleen wordt hiermee de veiligheid vergroot, ook kan door het activeren van een lezer het klimaatregelsysteem worden geactiveerd. Bij het verlaten van de accommodatie zal de installatie weer naar stand-by geschakeld worden.

Referenties

Enkele sport & recreatie referenties:

  • Vrijburgbad Middelburg-Vlissingen
  • Sportiom te Den Bosch
  • Sportcentrum Valkenhuizen te Arnhem
  • Sportcentrum De Grote Koppel te Arnhem
  • Sporthal Apollo te Amsterdam
  • Sporthal De Kemmer te Oirschot
Meer referenties vindt u op onze referentie-pagina.