𝐊𝐨𝐦 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐭 𝐍𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚 πˆπ“ 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐒𝐬𝐜𝐚𝐟𝐞!

Op 13 oktober organiseertΒ Nenova ITΒ het KenniscafΓ© β€˜Meldkamers & Brandveiligheid’. Deze dag duiken wij graag samen met u in de wereld van PSIM-systemen, brandmeldinstallaties, brandmeldingen en de sturing van incidentbestrijders vanuit een meldkamer.

Bent u geΓ―nteresseerd in de bijdrage die een meldkamer kan leveren bij het realiseren en waarborgen van brandveiligheid? Samen metΒ Sander Hesseling,Β Johan BothΒ enΒ Β zoomen we in op de laatste ontwikkelingen in deze markt. Zij zullen samen met u de discussie aangaan over interessante casussen, problematiek en de uitdagingen waar zij momenteel tegenaan lopen.

Sander Hesseling is de organisator van de eRIC vakbeurs en adviseur rampenbestrijding, incidentmanagement & crisisbeheersing. Johan Both is Accountmanager bijΒ Beveco Gebouwautomatisering B.V. (a G4S company)Β en is gespecialiseerd in (brand)managementsystemen. Tevens is hij commissielid van de werkgroep NEN-2535 en docent geΓ―ntegreerde systemen bij Avans+. Vanuit hun ervaring en expertise kunnen zij een goed beeld schetsen over dit onderwerp.

Wij hopen u op 13 oktober te mogen verwelkomen in Arnhem, voor het Nenova IT KenniscafΓ© β€˜Meldkamers & Brandveiligheid’. U kunt zich aanmelden viaΒ https://lnkd.in/eQmmH3dWΒ 

Is dit artikel interessant?