Beveco adopteert sinds kort een kameel in Artis

Als Beveco wilden wij ons graag verbinden aan Artis door middel van adoptie van een dier. De relatie met Artis is er al 9 jaar en wij hebben reeds diverse renovaties, optimalisaties en bouwprojecten mogen uitvoeren. Onze expertise wordt regelmatig ingezet. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de regeltechniek voor het nieuwe slingerapenverblijf.

 

Is dit artikel interessant?

Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.