Beveco ISO 27001 gecertificeerd

Beveco heeft het belangrijke ISO 27001-certificaat behaald. Met de toekenning van dit certificaat voldoet Beveco aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. Vanwege de steeds verdere professionalisering van ons bedrijf is dit tevens een mooie aanvulling op onze eerder behaalde certificaten ISO9001 en VCA*.

ISO 27001-certificaat?
ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISMS is een systematische beheer-aanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen.

Met het behalen van dit ISO-certificaat bewijst Beveco een beleid te hanteren waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan.

“Beveco streeft ernaar om haar dienstverlening continu en aantoonbaar te verbeteren. Dankzij deze certificering hebben onze klanten nu de bewezen garantie dat hun informatie op adequate wijze door ons wordt beveiligd via een doelmatig en effectief beleid”, zegt Patrick Schelling, technisch directeur van Beveco”

Het uitgebreide certificeringsproces voor de ISO 27001-norm is eind 2016 door Beveco in gang gezet. Nu het certificaat is behaald, zullen er periodiek audits worden uitgevoerd. Na drie jaar wordt tevens een volledige hercertificeringsprocedure doorlopen.

Foto: Rob Jansen, key customer manager DNV en Werner van de Wouw, OTAB Nederland, overhandigen ISO-certificaat aan Patrick Schelling, technisch directeur van Beveco.

 

Is dit artikel interessant?