Beveco adopteert noordelijke witwangdwergooruil bij Artis

Als Beveco wilden wij ons graag verbinden aan Artis door middel van adoptie van een dier. De relatie met Artis is er al ruim 8 jaar en wij hebben reeds diverse renovaties, optimalisaties en nieuwbouwprojecten mogen uitvoeren. Onze expertise wordt regelmatig ingezet. We zijn nu bijvoorbeeld voor het actuele energie bemeteringsplan bezig alles in kaart te brengen.

Het is de noordelijke witwangdwergooruil geworden.

Is dit artikel interessant?

Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.