Beveco verzorgt training ‘veldbussen’ naar tevredenheid van Heijmans

Beveco verzorgt in opdracht van Heijmans regelmatig de complete gebouwautomatisering (klimaatregeling, security en integratie van UPS, generatoren, etc.) bij diverse vooruitstrevende projecten, zoals de grotere colocatie datacenters. Uit deze samenwerking rees bij Heijmans de vraag of Beveco voor een twintigtal medewerkers een gerichte training ‘veldbussen’ kon geven.

Beveco heeft op dit gebied veel kennis: zij is dagelijks bezig met geïntegreerde projecten, waarbij vele standaards toegepast worden maar waar ook specifieke softwarematige koppelingen op systeemniveau worden gerealiseerd.

Tijdens de training is eerst ingegaan op de fysieke aansluitingen die nodig zijn voor diverse protocollen, zoals bijvoorbeeld ethernet en RS485 bekabeling. Vervolgens is gekeken naar de werking van de protocollen en de typische problemen die kunnen ontstaan door foute handelingen. Naast de behandeling van de theorie is ook met behulp van een Modbus testopstelling inzichtelijk gemaakt hoe de daadwerkelijke bits worden verstuurd over seriële en ethernet bekabeling.

Naast Modbus zijn ook de volgende veldbussen/standaards behandeld:

We vonden het erg leuk om deze training te verzorgen voor een zeer geïnteresseerde groep met verschillen in achtergrond. Het was ons een genoegen te horen dat Heijmans deze cursus als zeer positief en erg leerzaam heeft ervaren. Met de opgedane kennis kan Heijmans in de toekomst projecten nog effectiever uitvoeren.

 

Is dit artikel interessant?