Communicatiebericht over milieuprestaties van Beveco in 2019

Al vele jaren voert Beveco Gebouwautomatisering B.V. (hierna Beveco) een actief beleid om haar kwaliteits-, V&G- en informatiebeveiligingsaspecten te verbeteren. Dit beleid heeft geresulteerd in het behalen van ISO 27001, ISO 9001 en VCA-certificeringen.

In 2020 zal Beveco hier actief haar milieuaspecten aan toevoegen. Ook Beveco ziet om zich heen de wereld namelijk veranderen en wij willen ons steentje bijdragen aan het beperken van de effecten op het milieu van de bedrijfsvoering.

Dit doen wij onder andere door onze CO2 uitstoot in kaart te brengen en deze structureel te laten verminderen, aldus Patrick Schelling, technisch directeur bij Beveco. Immers, meten is weten. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van onze organisatie.

CO2 voetafdruk

Beveco brengt sinds 2019 haar CO2 footprint in kaart op basis van het Greenhouse Gas Protocol. Onderstaand diagram laat zien hoe groot de CO2 uitstoot in 2019 is geweest en hoe de verdeling was. Hierbij is rekening gehouden met scope 1: directe uitstoot, zoals brandstofverbruik van leaseauto’s en scope 2: indirecte uitstoot, zoals elektraverbruik.

Genomen maatregelen

Beveco was reeds actief om de uitstoot van CO2 verder te verminderen. Juist daarom zijn de afgelopen jaren reeds maatregelen genomen, zoals:

  • Aanschaf van zonnepanelen
  • Aanschaf van elektrische auto’s
  • Aanschaf van groene stroom en groen gas

Daarnaast zullen we het nemen van maatregelen blijven voortzetten. Denk hierbij aan:

  • Aanschaf van LED-verlichting (binnen en buiten)
  • Geleidelijke vervanging van wagenpark met auto’s met schonere motor
  • Blijvend monitoren van autogebruik en brandstofverbruik van de auto’s
  • “Paperless office” verder doorvoeren

Doelstellingen voor 2020

* 10% minder CO2 uitstoot dan in 2019 gebaseerd op gelijkblijvende omzet

* 5% minder elektraverbruik dan in 2019 gebaseerd op gelijkblijvende omzet

* 5% minder papierverbruik dan in 2019 gebaseerd op gelijkblijvende omzet

Conclusie

Beveco kan tevreden zijn met het resultaat, maar zal vanaf nu verdere maatregelen moeten nemen om haar milieudoelstellingen te halen.

 

 

Is dit artikel interessant?