ISO 9001, ISO 27001 en VCA* (her)certificering met glans doorstaan.

Beveco heeft onlangs de hercertificatie met glans doorstaan voor zowel ISO 9001:2015 (nieuwe norm) als VCA* 2008/5.1. Eerder dit jaar hebben we ISO 27001:2013 behaald. En op het behalen van deze kwaliteitsnormen zijn wij trots! Met deze certificaten tonen wij aan dat Beveco staat voor continue verbetering, duurzame bedrijfsvoering en optimale informatiebeveiliging.

Sterke punten

In het auditverslag van augustus 2017 zijn de volgende sterke punten genoemd:

  • Betrokkenheid van het management.
  • Gebruik van verbeterrapporten en KPI’s.
  • Aandacht voor de begeleiding van medewerkers (incl. competenties).
Is dit artikel interessant?