Wat doet Beveco met het coronavirus?

Deze week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie verklaard dat er sprake is van een wereldwijde epidemie m.b.t. het coronavirus (COVID-19) en wordt officieel gesproken over een pandemie. Beveco volgt de afgelopen weken nauwgezet de berichtgeving hieromtrent en heeft contact met de relevante autoriteiten om op de hoogte te blijven. Wij stellen dit bericht op om u te informeren over de stappen die we nemen om te zorgen dat we onze klanten 24/7 service kunnen blijven bieden.

Om continuïteit te waarborgen hebben we dagelijks contact met onze arbodienst om te bepalen of de reeds genomen maatregelen nog afdoende zijn. Uiteraard volgen we ook de adviezen op van het RIVM en nemen we maatregelen om verspreiding te voorkomen. We onderhouden contact met onze medewerkers en verplichten deze om met milde klachten thuis te blijven. Verder hebben we op diverse niveaus en functies scheiding aangebracht en contactverbod opgelegd tussen personen in gelijkwaardige functie, zodat in geval van besmetting voorkomen wordt dat het gehele bedrijf besmet wordt. Hierbij hebben we momenteel een gedistribueerde bedrijfsvoering, waarbij een groot deel van onze medewerkers hun werkzaamheden uitvoert vanuit de thuislocatie.

Vooralsnog gaan onze klantbezoeken nog wel door en evalueren we dit dagelijks met de opdrachtgevers. Wel beperken we inmiddels onze bezoeken bij onze klanten in Brabant en vermijden we werkzaamheden bij ziekenhuis klanten.

Maatregelen RIVM, die wij in acht nemen op het moment van schrijven van dit bericht:

Met onze leveranciers en partners houden we regelmatig contact om de impact van de pandemie op de projectuitvoering te monitoren. Voor zover we nu kunnen bepalen is hier vooralsnog geen probleem. Als we problemen in de levering van producten of diensten detecteren, zullen we onmiddellijk dit met u communiceren.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over de dienstverlening van Beveco neem dan contact op met uw accountmanager of bel 0186 65 90 30.

Met vriendelijke groet,

Patrick Schelling

Technisch Directeur – Beveco Gebouwautomatisering

Is dit artikel interessant?