De Jaarbeurs, voor 2015 Jaarbeurs Utrecht geheten, is een gebouwencomplex voor grootschalige evenementen in Utrecht. Er worden vele verschillende beurzen, evenementen, congressen en vergaderingen gehouden. De Jaarbeurs ontvangt jaarlijks ongeveer 2,1 miljoen bezoekers op een terrein met een oppervlakte van 100.000 vierkante meter.

Web-based Brand Management Systeem (BMS)

In 2004 hebben we voor Jaarbeurs een BMS geïmplementeerd.  Wij hebben ons bij de ontwikkeling van het BMS gericht op een zo uniform mogelijke oplossing voor de integratie van brandmeldsystemen. In één oogopslag is een totaalbeeld van de actuele situatie beschikbaar, gecombineerd met de complete historie van meldingen. Jaarbeurs heeft via het BMS een helder overzicht en inzicht in de status en de historie met betrekking tot de brandmeldinstallatie.

In 2017 hebben we voor Jaarbeurs een upgrade geïmplementeerd van de web versie van IntegratieXpert™. IXweb™ is een full-responsive HTML5 applicatie. Hiermee kan Jaarbeurs nu zowel lokaal als op afstand het BMS bedienen en beheren via een webbrowser. Dit brengt aanzienlijke besparingen met zich mee, onder andere op het gebied van onderhoud. Het is nu mogelijkheid om op bijvoorbeeld een tablet met een webbrowser direct de status van brandmelders in te zien, waardoor onder andere de periodieke tests een stuk sneller uitgevoerd kunnen worden.

Het BMS is geheel schaalbaar, zowel qua omvang als qua functionaliteit. De wensen van de gebruikers van Jaarbeurs werden aangevuld met onze ervaringen met de realisatie van BMS systemen. Tijdens de implementatie zijn er verschillende overlegmomenten met de gebruikers geweest, waarbij de gebruikersinterface in detail werd afgestemd. Hierdoor is de uiteindelijk toegepaste gebruikersinterface optimaal toegesneden op het beoogde gebruiksdoel binnen Jaarbeurs.

Het BMS visualiseert voor Jaarbeurs de brandmeldinstallatie, waarbij status, meldingen en informatie zowel grafisch als in lijstvorm worden weergegeven. Het BMS zorgt ervoor dat medewerkers van Jaarbeurs meldingen en storingen doeltreffend en eenvoudig kunnen afhandelen. De opzet van het BMS ondersteunt hen bij het zo snel en adequaat mogelijk detecteren, identificeren en afhandelen van een incident.

De toegepaste gebruikersinterface gaat uit van geografische overzichten, zowel plattegronden als gebouwaangezichten. Daarnaast bevat het BMS melderlijsten, actuele en historische logboeken. Bij een gebeurtenis of statusverandering wordt het betreffende onderdeel gepresenteerd met een statusicoon in een accentkleur. Elk type gebeurtenis of afwijkende status van een installatiedeel heeft een eigen accentkleur. Deze eigenschappen samen maken dat in één oogopslag duidelijk is wat de aard van een gebeurtenis of status is en waar deze zich afspeelt.

Foto's met dank aan Jaarbeurs. Het copyright voor deze beelden ligt bij Jaarbeurs.

Vragen over dit project? Neem contact op met één van onze accountmanagers

Johan Both

+31 (0)186 65 90 30 info@beveco.nl