Beveco maakt complete Brand Management Systemen (BMS). Branddetectie, sprinkler, ontruiming, PZI, DECT en tal van andere systemen worden door middel van intelligente koppelingen tot een compleet BMS samengebouwd. Beveco heeft ruime ervaring in het realiseren van Brand Management Systemen en beschikt over uitstekende referenties.

Grafische weergave

Calamiteiten worden snel en overzichtelijk weergegeven. Vanuit het logboek, het systeemoverzicht of de grafische plattegronden is direct overzicht van de locatie en de aard van de melding. Melders en groepen in systemen van diverse fabrikanten kunnen overzichtelijk worden geschakeld zonder wezenlijk verschil in de bediening van deze systemen.

Rapportage

Per melding kan worden aangegeven of het een ongewenste melding is. Tevens kan een aanvullende tekst meegegeven worden waar later snel op kan worden gezocht. Dit geeft een direct overzicht van de verschillende soorten meldingen en er kan worden bekeken of aan de vooraf besproken prestaties wordt voldaan.

Aanvalsplannen en automatische doormelding naar BHV

Automatisch kan de aanrijroute voor de brandweer worden bepaald op basis van de opslaglocatie van gevaarlijke stoffen in combinatie met de windrichting en de windsnelheid. Er kan informatie worden gepresenteerd over locaties van hulpmiddelen of aanwezige blusmiddelen. Tevens kunnen automatisch (aanvullende) meldingen naar de Bedrijfshulpverlening (BHV) via PZI en/of DECT worden verstuurd.

Ruime mogelijkheden

We kunnen alle mogelijke koppelingen realiseren, vanuit een uitgebreide bibliotheek of door nieuwe koppelingen te ontwikkelen. Systemen kunnen stand-alone worden opgebouwd of in een (LAN/WAN) netwerk. Het BMS maakt automatische interactie tussen verschillende systemen mogelijk en kan urgente acties snel automatisch uitvoeren.