Beveco maakt complete Security Management Systemen (SMS). Inbraakdetectie, toegangscontrole, CCTV, intercom, hekdetectie, radardetectie, gronddetectie en tal van andere systemen worden door middel van intelligente koppelingen tot een compleet SMS samengebouwd. Beveco heeft ruime ervaring in het realiseren van Security Management Systemen en beschikt over uitstekende referenties.

Grafische weergave

Security systemen van verschillende fabrikanten kunnen op een overzichtelijke wijze bediend en beheerd worden. Calamiteiten worden snel en overzichtelijk weergegeven vanuit het logboek, het systeemoverzicht en de grafische plattegronden. Interacties tussen systemen zoals het automatisch tonen van de juiste camera bij een intercomoproep en vrijgave van de betreffende deur of poort, zorgen ervoor dat de bediening uitermate snel en eenvoudig mogelijk is.

Incidentinstructie

In het SMS kunnen meldingen na acceptatie worden gekoppeld aan een incidentinstructie. Hierin staan de te nemen acties exact beschreven, zodat incidenten snel en efficiënt af te handelen zijn. De genomen acties worden automatisch opgeslagen. Daarmee is een duidelijk overzicht beschikbaar van wie welke stappen op welke momenten heeft afgehandeld.

Rapportage

In het logboek zijn vrij definieerbare filters beschikbaar voor elk soort melding. Hiermee ontstaat een helder overzicht en kunnen duidelijke rapportages worden gemaakt. Denk hierbij aan aanwezigheidsmeldingen, kentekenregistratie, in- en uitschakelingen, etc. Vooraf gedefinieerde rapporten kunnen periodiek automatisch worden verzonden via e-mail.

Ruime mogelijkheden

Alle mogelijke koppelingen kunnen worden gerealiseerd, vanuit een uitgebreide bibliotheek of door nieuwe koppelingen te ontwikkelen. Systemen kunnen stand-alone worden opgebouwd of in een (LAN/WAN) netwerk. Het SMS maakt automatische interactie tussen verschillende systemen mogelijk en kan urgente acties snel automatisch uitvoeren.