Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, opgesteld door FHI, federatie van technologiebranches, van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Inkoopvoorwaarden
Op al onze aankopen zijn de FHI Algemene Inkoopvoorwaarden 2010, opgesteld door FHI, federatie van technologiebranches, van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Een exemplaar van de voorwaarden zenden wij u desgewenst kosteloos toe en is hier te downloaden.

Algemene Leveringsvoorwaarden download
Algemene inkoopvoorwaarden download